*Phòng Kinh Doanh và Chăm Sóc Khách Hàng liên hệ lấy thông tin và yêu cầu của khách hàng về hàng, nhận bản vẽ thiết kế của công trình.

*Phòng Kỹ Thuật Dự Án tiếp nhận thông tin từ phòng kinh doanh trực tiếp đến khảo sát công trình, tư vấn sản phẩm đẹp và chất lượng phù hợp với công trình và đầu tư tài chính của Chủ đầu tư. Tiến hành lập dự toán công trình và lên báo giá. Hai bên ký kết hợp đồng thi công.

*Phòng Vật Tư bắt đầu công tác đặt hàng chuẩn bị đầy đủ Nhôm, Kính, Phụ Kiện, Vật Tư Phụ, để tiến hành gia công tại xưởng theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt.

*Đội thợ kỹ thuật thi công trên công trình có trách nhiệm lắp đặt sản phẩm hoàn thiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu của giám sát thi công tại công trình.

* Thi công xong công trình, 2 bên tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.