– Khuyến mại theo chính sách đơn hàng của công ty.

– Khuyến mại khi là khách VIP của công ty

– Khuyến mại các chương trình mừng ngày đặc biệt của đất nước

– Khuyến mại các sản phẩm và dịch vụ mới của công ty.